Welcome To Kodjoarts


Vintage Photoshoot

/album/vintage-photoshoot/dsc-0024-copy-jpg/
/album/vintage-photoshoot/dsc-0038-copy-jpg/
/album/vintage-photoshoot/dsc-0043-copy-jpg1/

—————


Fall 2014 Photoshoot

/album/fall-2014-photoshoot/dsc-0170-copy-jpg/
/album/fall-2014-photoshoot/dsc-0130-copy-jpg/
/album/fall-2014-photoshoot/dsc-0079-jpg/
/album/fall-2014-photoshoot/dsc-0018-copy-jpg/

—————


Spring 2014 Photoshoot

/album/urban-spring-photoshoot/dsc-0260-jpg/
/album/urban-spring-photoshoot/dsc-0027-jpg/
/album/urban-spring-photoshoot/dsc-0076-jpg/
/album/urban-spring-photoshoot/dsc-0232-jpg/

—————


James & Toisha's Wedding

/album/photo-gallery-photography/dsc-0294-jpg/
/album/photo-gallery-photography/dsc-0293-jpg/
/album/photo-gallery-photography/dsc-0258-jpg/
/album/photo-gallery-photography/dsc-0266-jpg/

—————


Helena's Senior pics

/album/photo-gallery-photography10/dsc-0054-copy-jpg/
/album/photo-gallery-photography10/dsc-0042-copy-jpg1/
/album/photo-gallery-photography10/dsc-0062-copy-jpg/
/album/photo-gallery-photography10/dsc-0165-copy-jpg1/

—————


Nives's Prom Pics

/album/nivess-prom-pics/dsc-0112-jpg1/
/album/nivess-prom-pics/dsc-0114-jpg3/
/album/nivess-prom-pics/dsc-0134-jpg1/
/album/nivess-prom-pics/dsc-0124-jpg/

—————


Kuukua Senior Pics

/album/photo-gallery-photography9/dsc-0105-jpg/
/album/photo-gallery-photography9/dsc-0119-jpg/
/album/photo-gallery-photography9/dsc-0121-jpg/
/album/photo-gallery-photography9/dsc-0126-jpg/

—————


Linda's Senior Pics

/album/photo-gallery-photography8/dsc04328-jpg/
/album/photo-gallery-photography8/dsc04336-jpg/
/album/photo-gallery-photography8/dsc04343-jpg/
/album/photo-gallery-photography8/dsc04347-jpg/

—————


Nives's Senior Pics

/album/photo-gallery-photography7/dsc06124-jpg/
/album/photo-gallery-photography7/dsc06147-jpg/
/album/photo-gallery-photography7/dsc06157-jpg/
/album/photo-gallery-photography7/dsc06180-jpg/

—————


Rhoda's Senior Pics

/album/photo-gallery-photography6/dsc-0025-jpg/
/album/photo-gallery-photography6/dsc-0051-jpg/
/album/photo-gallery-photography6/dsc-0065-jpg/
/album/photo-gallery-photography6/dsc-0070-jpg/

—————


Photoshoot

/album/photo-gallery-photography4/dsc06249-jpg1/
/album/photo-gallery-photography4/dsc06269-jpg1/
/album/photo-gallery-photography4/dsc06254-jpg1/
/album/photo-gallery-photography4/dsc06281-jpg/

—————


Marinda's Mitzvah

/album/photo-gallery-photography2/a01-jpg/
/album/photo-gallery-photography2/dsc-0042-copy-jpg/
/album/photo-gallery-photography2/dsc-0045-copy-jpg/
/album/photo-gallery-photography2/dsc-0069-copy-jpg/

—————


Purim Party 2013

/album/photo-gallery-photography1/dsc-0204-jpg/
/album/photo-gallery-photography1/dsc-0207-jpg/
/album/photo-gallery-photography1/dsc-0209-jpg/
/album/photo-gallery-photography1/dsc-0219-jpg/

—————


BLK Series

/album/photo-gallery-photography3/dsc-0324-jpg/
/album/photo-gallery-photography3/dsc-0343-jpg/
/album/photo-gallery-photography3/dsc-0327-jpg/
/album/photo-gallery-photography3/dsc-0359-jpg/

—————


Photography

/album/photography/dsc-1911-jpg/
/album/photography/dsc-1899-jpg/
/album/photography/a7-jpg/
/album/photography/dsc-0803-jpg/

—————